Kennisinstituut christelijke ggz bestaat 5 jaar!

Het Kennisinstituut christelijke ggz is een gemeenschappelijk initiatief van De Hoop en Eleos.

Eleos en De Hoop willen recht doen aan de geloofsbeleving van hun cliënten en dit op een professionele en verantwoorde wijze integreren in de hulpverlening. Hiervoor is (wetenschappelijk) onderbouwd inzicht nodig over de interactie tussen christelijke geloof en psychische gezondheid.

• Lees meer over onze doelstellingen | onze zorginnovatie | ons onderzoek

Nieuws

  • Het Platform Autisme in de kerk organiseert op zaterdag 4 april 2020 een studiedag voor (jong)volwassenen met autisme en hun gezinsleden. Je bent van harte welkom om mee te doen! Lees hier meer.
  • “Een op de vijf reformatorische gezinnen kent verslaving”. Het Kicg deed onderzoek naar verslaving in de gereformeerde gezindte. Lees hier meer.
  • In de periode april tot juni 2020 organiseren we een basiscursus ‘Zorg voor mensen met psychische problemen’. Lees hier meer.
  • Prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker heeft op 14 juni 2019 met het uitspreken van de rede ‘Herstel, hoop en compassie’ het ambt van bijzonder hoogleraar Klinische Godsdienstpsychologie aanvaard. Lees hier meer.
  • Doet u ook mee met onderzoek naar geloof en zingeving?
    Bekijk hier de vragenlijst.

Vacatures voor studenten

Wij zijn voortdurend op zoek naar studenten voor een stage of masterscriptie. Bekijk hier alle vacatures.