Basiscursus – Zorg voor mensen met psychische problemen

In uw kerkelijke gemeente komt u ze zonder twijfel met regelmaat tegen: mensen die te kampen hebben met depressiviteit, autisme, verslaving of bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis.

Is er in uw gemeente voldoende kennis in huis over psychiatrische ziektebeelden? Herkent u de onzekerheid als het gaat om de vraag: tot waar reikt de zorg die de kerk kan bieden – en hoe biedt u die? En wanneer kunt u iemand beter doorverwijzen naar een ggz-instelling?

Omzien naar elkaar gaat niet buiten jezelf om; je eigen persoon en karakter spelen een rol. Hoe gaat u om met uw eigen betrokkenheid, bezorgdheid en soms ook onvermogen als het gaat om de pastorale zorg voor mensen in uw gemeente?

Het Kennisinstituut christelijke ggz wil ambtsdragers, pastores, predikanten, geestelijk verzorgers en pastorale teams in de regio Midden Nederland verder toe rusten op dit gebied en biedt de toerustingscursus ‘Zorg voor mensen met psychische problemen’ aan. In vijf donderdagavonden in de periode april tot en met juni 2020, gaan we in Ede in op bovenstaande vragen. Het Kennisinstituut is een initiatief van Eleos en De Hoop ggz.

Klik hier om u direct aan te melden.
Aanmelden en betalen gebeurt op de website van Vrienden van Eleos.

Data

De cursus vindt plaats op de volgende vijf donderdagavonden van 19.30 uur tot 22.00 uur in Ede. Voorlopig programma (thema’s per avond kunnen nog wisselen):

  • 23 april 2020: psychiatrische stoornissen
  • 07 mei 2020: omgaan met autisme
  • 14 mei 2020: omgaan met persoonlijkheidsstoornissen
  • 4 juni 2020: omgaan met depressie en suïcidaliteit
  • 11 juni 2020: omgaan met verslaving

Invulling thema’s

Bij elk van de thema’s behandelen we de meest actuele kennis van zaken in de wetenschap aan de orde, evenals de wisselwerking van de stoornis met geloof(s)beleving. Daarnaast bespreken we bij elk thema mogelijkheden en grenzen van pastoraat en hulpverlening, mede aan de hand van casuïstiek.

De avonden zijn informatief en interactief van karakter. Elke cursusavond start met een inleiding over het thema door een specialist. Vervolgens gaat u in groepsverband met diverse werkvormen aan de slag. Elke deelnemer ontvangt achtergrondinformatie en handouts van de presentaties.

Na afloop van de cursus

  • kent u globaal de achtergronden en inhoud van psychiatrische ziektebeelden;
  • hebt u handvatten om praktisch om te gaan met psychiatrische problematiek in relatie tot christelijk geloof in de eigen (pastorale) praktijk;
  • kent u de eigen grenzen c.q. mogelijkheden en onmogelijkheden bij het omgaan met psychiatrische problematiek binnen de eigen (pastorale) praktijk en weet u hoe en wanneer door te verwijzen naar ggz-instellingen.

Kosten en aanmelding

Deelname aan de cursus bedraagt 125 euro per persoon.
> U kunt zich hier aanmelden voor de basiscursus.

Bij deelname aan de cursus geldt de annuleringsregeling.

Neem voor meer informatie contact op met Agnes Hagenbeek via tel. 088-8921235 of agnes.hagenbeek@eleos.nl.