Over het Kicg

Het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) initieert onderzoek en voert het uit.
Ook houdt het Kennisinstituut zich bezig met innovatie en het doorontwikkelen van behandelmethodiek vanuit het perspectief van het christelijk geloof.

Opgedane kennis wordt toegepast in de behandeling en begeleiding en gedeeld met professionals in de ggz en personen die werkzaam zijn binnen het pastoraat.

Het Kicg participeert als kernlid in de Federatie Zingeving en Geestelijke Gezondheid. Zie www.fzgg.nl.

Doelstellingen

Het Kennisinstituut heeft vijf speerpunten

  1. Identiteitsgebonden professionaliteit bevorderen
  2. Het profiel van christelijke ggz versterken
  3. Wetenschappelijk onderzoek doen
  4. Behandel- en begeleidingsmethodieken ontwikkelen
  5. Externe deskundigheidsbevordering

1. Identiteitsgebonden professionaliteit bevorderen
Het Kennisinstituut wil aansluiten bij relevant actueel wetenschappelijk onderzoek en dit gebruiken om het professioneel klimaat te versterken. Het instituut wil professionals van De Hoop en Eleos ondersteunen bij het creëren van een uitdagend plek waarbinnen kennisvermeerdering en wetenschappelijk debat in relatie tot de praktijk van alledag kan plaatsvinden.

2. Het profiel van christelijke ggz versterken
Het Kennisinstituut wil actief bijdragen aan een krachtig profiel voor christelijke geestelijke gezondheidszorg in de samenleving. Het biedt een platform waar specifiek op waardenoriëntatie en zingevingsvraagstukken vanuit een christelijk levensperspectief kan worden ingegaan.

3. Wetenschappelijk onderzoek doen
Het Kennisinstituut doet onderzoek op drie gebieden:

1.Effect van geloven
2.Geloven onder invloed
3.Continuïteit van zorg en de relatie met kerkelijke gemeenten

Het Kennisinstituut vindt het belangrijk om een plaats te bieden voor wetenschappelijk onderzoek, als onderdeel van praktijkopleidingen in de gezondheidszorg. Denk aan gz-psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, psychiater, verpleegkundig specialist, verslavingsarts en huisarts in opleiding. Tevens wil het instituut plaats bieden aan stagiaires, studenten en promovendi.

4. Behandel- en begeleidingsmethodieken ontwikkelen
Het Kennisinstituut wil professionele behandel- en begeleidingsmethodieken ontwikkelen die passen bij de doelgroep, voldoen aan de normen van de beroepspraktijk en bewezen effectief zijn. Hierbij kijken we hoe we ervaringsdeskundigheid een plaats kunnen geven en hoe we verbinding kunnen leggen met kerkelijke netwerken.

5. Externe deskundigheidsbevordering
Het Kennisinstituut deelt zijn deskundigheid graag met relevante externe doelgroepen buiten de ggz. Bijvoorbeeld door publicaties, organiseren van cursussen en studiedagen, geven van collegereeksen, verzorgen van lezingen, etc.

Jaarverslag