Onderzoek

Het Kennisinstituut doet wetenschappelijk onderzoek naar thema’s op het snijvlak van geloof en hulpverlening.

Hieronder vindt u de lopende en afgeronde onderzoeken bij elk van de drie onderzoekslijnen.

Onderzoeken met een * maken gebruik van geanonimiseerde data die verzameld zijn in het kader van diagnostiek, waarbij cliënten toestemming gegeven hebben voor gebruik voor wetenschappelijk onderzoek.