Lustrumsymposium ‘Goed dat je er bent’

Botsende visies op het zelfbeeld vanuit psychologie en theologie

Hoe komt het toch dat de ene persoon een positief zelfbeeld heeft en een ander helemaal niet? Waar zit dat raadsel dat eigenwaarde heet? Wat en wie geeft je het gevoel dat je er mag zijn zoals je bent?

De aanmeldingen voor dit symposium zijn helaas gesloten. U kunt nog wel deelnemen aan het lustrumcongres op 22 november.

Ons zelfbeeld is ongrijpbaar. Er zijn verschillende bouwstenen aan te wijzen die helpen om een gezond zelfbeeld te ontwikkelen. Toch is eigenwaarde geen simpele optelsom van iemands ervaringen. Eigenwaarde is kwetsbaar en helaas is het zelfbeeld niet altijd evenwichtig.  Na het verloren paradijs is er zonde en gebrokenheid in de wereld gekomen. In plaats van het onvoorwaardelijk liefhebben en vertrouwen van elkaar is er onzekerheid gekomen, die het functioneren in relaties of werk beïnvloedt. Er gebeurt bijvoorbeeld iets relatief onschuldigs waardoor iemand ineens diep geraakt wordt. Waar iemand met een meer evenwichtig zelfbeeld dit kan opvangen, raakt iemand die in zichzelf niet zo stabiel is, gemakkelijker van slag. Tijdens het symposium komt het bestaan van deze gevoeligheden aan de orde, maar ook de vraag hoe iemands zelfbeeld evenwichtiger kan worden.

Bij het thema zelfbeeld zijn twee perspectieven te onderscheiden: de psychologische en de theologische. Vanuit de psychologie klinken boodschappen als: het zoeken naar kracht in jezelf, in je kracht komen, je ware zijn ontdekken, jezelf ontplooien en assertief zijn. Vanuit de Bijbel klinkt een andere boodschap door. Daar gaat het over nederigheid en ootmoedigheid als belangrijke eigenschappen, over een gevallen mens die niets goeds meer doet, over Gods toorn over de zonde,  over onwaardigheid, over totale afhankelijkheid van Gods genade, over dienen als hoogste roeping. De Bijbel spreekt ook over liefde van God voor deze wereld en voor mensen in het bijzonder.

Tussen de psychologie en het christelijke geloof bestaat een spanning die vragen oproept. Maar ook binnen de theologie zijn er vragen. Welk gevolg heeft het geschapen zijn naar Gods beeld voor de waardering van mensen?  Is de mens nu wel of niet tot iets goeds in staat? Mag iemand zichzelf positief waarderen of toch niet? Geldt Gods liefde voor de mens onvoorwaardelijk, hoofd voor hoofd? Wat is de betekenis van schuld en verzoening, en welke rol speelt dit in het jezelf aanvaarden zoals je bent? Maakt het voor het zelfbeeld uit in welk religieus klimaat je bent grootgebracht? Is er een relatie tussen een negatief zelfbeeld en een negatief godsbeeld?

Sarina Brons-van der Wekken schreef recent ‘Goed dat je er bent’ over zelfbeeld in psychologisch en theologisch opzicht. Dit boek krijgen de deelnemers van het symposium.

Tijdens het lustrumsymposium dinsdag 29 oktober 2019 komt het bestaan van deze gevoeligheden aan de orde ende vraag hoe iemands zelfbeeld evenwichtiger kan worden.

Vanuit de psychologie klinken boodschappen als: het zoeken naar kracht in jezelf, jezelf ontplooien en assertief zijn. Vanuit de Bijbel klinkt een andere boodschap door.

Mag iemand zichzelf positief waarderen of toch niet? Geldt Gods liefde voor de mens onvoorwaardelijk? Wat is de betekenis van schuld en verzoening, en welke rol speelt dit in het jezelf aanvaarden zoals je bent?

Programma

15:00 uur – inloop
15:30 uur – lezing prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker
16:00 uur – ervaringsverhaal
16:15 uur – lezing dr. A.J. Kunz
16:45 uur – ervaringsverhaal
17:15 uur – 5 jaar Kicg
17:30 uur – maaltijd
18:30 uur – diverse workshops
19:45 uur – sluiting

Datum: 29 oktober

Locatie: De Aker, Putten

Kosten: € 40,- p.p. inclusief maaltijd en een exemplaar van het boek  ‘Goed dat je er bent’ van Sarina Brons-van der Wekken. Wilt u niet mee eten? Dan zijn de kosten €35,- p.p.