Hanneke Schaap-Jonker aanvaardt hoogleraarschap met oratie ‘Herstel, hoop en compassie’

Op vrijdag 14 juni 2019 heeft prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker het ambt van bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aanvaard. Ze sprak daarbij de rede ‘Herstel, hoop en compassie’ uit.

Schaap-Jonker is officieel benoemd tot bijzonder hoogleraar Klinische Godsdienstpsychologie, vanwege het Kennisinstuut christelijke ggz (De Hoop ggz en Eleos) aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar sprak zij de rede ‘Herstel, hoop en compassie. Contouren van een hedendaagse klinische godsdienstpsychologie’ uit. Deze rede is hier te downloaden.

Hanneke Schaap-Jonker vertelt: “In mijn vakgebied staan de relaties tussen psychische klachten en religie en zingeving centraal. Focus van mijn onderzoek is existentieel herstel, dat hoop en zingeving, geloof, en identiteit omvat. Mijn stelling is dat existentieel herstel richtinggevend is voor klinisch herstel: als je weet waarvoor je het doet, als je hoop hebt, knap je sneller op van bijvoorbeeld een depressie. Hiernaar is echter nog nauwelijks onderzoek gedaan.

Bij dit onderzoek verdient de inhoud van religie en zingeving aandacht. In existentieel herstel speelt de dynamiek van oordeel en aanvaarding een belangrijke rol: als je je met compassie kunt verhouden tot psychisch lijden, die compassie ook ervaart bij anderen en mogelijk bij God, draagt dat bij aan welbevinden en herstel. Dit is relevant vanwege het (zelf)stigma dat psychische stoornissen nog steeds hebben. In mijn rede zal ik de implicaties voor de wetenschap, geestelijke gezondheidszorg, maar ook voor kerken en geloofsgemeenschappen uitwerken.”