Giften

Wilt u bijdragen aan onderzoek op het gebied van geloof en hulpverlening?
Uw gift is van harte welkom!

U kunt uw gift overmaken op één van onderstaande rekeningen:
• NL63 ABNA 0929 7179 45 t.n.v. Vrienden van Eleos,
o.v.v. ‘Gift Kennisinstituut christelijke ggz’
• NL06 INGB 000 038 3838, t.n.v. Stichting Vrienden van de Hoop te Dordrecht, o.v.v. ‘Gift Kennisinstituut christelijke ggz’

Beide stichtingen zijn door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. Dit betekent dat een gift in aanmerking komt voor belastingaftrek.

Het is ook mogelijk aan een specifiek doel te doneren.
Vermeld dan het projectnummer uit de onderstaande lijst.

1. Geloof en suïcidaliteit
2. Geloof in de verslavingszorg
3. Psychosociale mantelzorg vanuit kerkelijke gemeenten
4. Seksverslaving
5. Onderzoek algemeen
6. Zorginnovaties algemeen