Geloven onder invloed

Effectiviteit van behandeling bij verslaving

Routine Outcome Monitoring

  • J. Bos: ‘Open up’ versus ‘do what matters’?  De rol van religie op psychologische flexibiliteit en depressieve klachten onderzocht door middel van ACT-wachtlijstinterventies bij christelijke cliënten.

Godsrepresentaties

  • N. van der Velde: Godsrepresentaties en persoonlijkheidsorganisatie.

Effect religieuze interventies in behandeling

Afgeronde onderzoeken