Effect van geloven

Religie & suïcidaliteit

Relatie tussen existentieel en klinisch herstel

  • M. Vreugdenhil: Ben ik de baas over mijn eigen leven? Onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de Eigen-Wijsheidschaal uit de Nederlandse Empowermentvragenlijst bij een christelijke patiëntengroep.*
  • J. Kroon: Effect van hoop en empowerment op beloop van de klachten en behandelresultaat *
  • J. van Leeuwen: Schematherapie en geloof.

Religieuze coping

  • J. Hoekzema: Existentieel herstel.

Afgerond onderzoek

* Deze onderzoeken maken gebruik van geanonimiseerde data die verzameld zijn in het kader van diagnostiek, waarbij cliënten toestemming gegeven hebben voor het gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.